ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
 
 
บริษัท วินสันสกรีน จำกัด
ผู้ผลิต จำหน่ายหมึกพิมพ์สกรีน เครื่องพิมพ์สกรีน และอุปกรณ์การพิมพ์
ต้องการรับสมัครบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับการขยายงาน
  ..................................................................................................................................................................
1. พนักงานขาย  4 Positions
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การพิมพ์และสิ่งทอ มีประสบการณ์การทำงาน และมียานพาหนะเป็นของตนเอง (จะได้รับค่าน้ำมัน และค่าคอมมิชชั่น เพิ่มจากเงินเดือน)
2. สมุห์บัญชี  1 Positions
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
3. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน  1 Positions
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ / ประสานงานขาย  4 Positions
- วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
5. หัวหน้าฝ่ายบุคคล  1 Positions
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
6. คอมพิวเตอร์กราฟฟิค  3 Positions
- วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop และกราฟฟิคอื่นๆ มีพื้นฐานการแยกสี และระบบการพิมพ์
7. พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ  2 Positions
- วุฒิปริญญาตรี (วทบ.) สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
8. ช่างเทคนิค  3 Positions
- วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ถ้ามียานพาหนะเป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. จป. เทคนิค  1 Positions
- วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
10. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  2 Positions
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต  5 Positions
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีความขยัน และมีความรับผิดชอบ
12. พนักงานขับรถ  2 Positions
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาติขับขี่ และรู้เส้นทางในกรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี
13. พนักงานรับโทรศัพท์  1 Positions
- วุฒิ ปวส. มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
..................................................................................................................................................................
  +กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน   
 
   
  Copyright 2007 Winson Group of Company. All right reserved.
Design by pluz24.com